Rahvatervise Akadeemia õppekava: Toitumis- ja terviseteraapia

TOITUMIS- JA TERVISETERAAPIA õppekava on mõeldud tervishoiutöötajatele ning teistele tervisevaldkonnas töötavatele spetsialistidele, kes soovivad täiendkoolituse läbi oma teadmisi täiendada ja neile, kes soovivad uut eriala omandada.

Toitumis- ja terviseteraapia koolitus koosneb kahest moodulist:

 • toitumis- ja terviseteraapia I moodul: toitumisnõustaja väljaõpe

 • toitumis- ja terviseteraapia II moodul: toitumisterapeudi väljaõpe


 • Koolitusega saate lähemalt tutvuda Rahvatervise Akadeemia leheküljel: rahvatervis.ee


  ÕPPEKAVA ÜLDANDMED:

  Koolitus annab põhjaliku ülevaate toidust ja toitumisest, toidu ja tervise omavahelistest aspektidest, haiguste ennetamisest ja ravi toetamisest. Kursuse lõpetanud isikutel on sõltuvalt läbitud mooduli(te)st võimalus taotleda kas toitumisnõustaja või -terapeudi kutse.

   

  Õppekava nimetus: Toitumis- ja terviseteraapia I moodul: toitumisnõustaja väljaõpe

  Õppekava rühm: 726 Teraapia ja taastusravi

  Õppekava koostamise alus:
  Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard

  Õppe eesmärk: Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ning oskused toitumisnõustamise edukaks läbiviimiseks ja valmisolek 5. taseme toitumisnõustaja kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks

  Õpiväljundid:

  Kursuse läbinud õpilane:
  • mõistab tegureid, mis mõjutavad inimese tervist ja elustiili ning lähtub nendest nõustamisel;
  • oskab analüüsida erinevate sihtgruppide toitumist ja valida selle parandamiseks sobiva meetodi;
  • oskab anda tasakaalustatud toitumise soovitusi erineva tasemega kehalise koormuse korral, kehakaalu korrigeerimiseks ja enamlevinud haigustega seoses (seedeprobleemid, südame-veresoonkonna haigused, metaboolne sündroom, diabeet, vaimne tervis);
  • oskab koguda vajaminevat tõenduspõhist informatsiooni, seda kriitiliselt analüüsida ning saadud tulemusi oma tegevuses rakendada;
  • rakendab kliendinõustamisel motiveeriva intervjueerimise tehnikaid;
  • oskab tuvastada olukorra, kus klient/patsient on vaja edasi suunata teise erialaspetsialisti vastuvõtule ja nendega asjakohast koostööd teha.

  Õppe kogumaht: I moodul sisaldab 520 akadeemilist tundi, millest 192 tundi on auditoorset tööd ja 328 tundi on iseseisvat tööd. Õpe kestab ühe aasta ja toimub tsükliõppena 1-2 nädalavahetusel kuus (R-L või R-P).

  Õppesisu:
  • Sissejuhatus toitumisteadusesse.
  • Toitumisõpetus ja biokeemia I.
  • Toitainete allikad toidus, lisaained ja toidulisandid.
  • Inimese anatoomia ja füsioloogia.
  • Toitumine erinevates vanusegruppides.
  • Tervishoiuteenuste korraldamise alused.
  • Kehakaal, dieedid ja toitumisalased müüdid.
  • Liikumissoovitused, füüsilise koormuse hindamine ja harrastussportlase toitumisnõustamine.
  • Toitumuse ja toitumise hindamise meetodid ning menüüde koostamine.
  • Nõustamispsühholoogia ja –tehnikad.
  • Toitumise epidemioloogia I: meetodid ja andmeallikad.
  • Toiduohutus, mikroorganismid ja toksikoloogia I.
  • Toidutehnoloogia ja töötlemise mõju toitainete sisaldusele.
  • Dietoloogia I.

  Vaata õppe sisu lähemalt SIIT ja I mooduli õppekava SIIT.

  Lektorid:

  Oma valdkonna spetsialistid ja praktikud:
  • Ege Johanson- Fysiokliiniku füsioterapeut ja TÜ arstiteaduskonna kirurgilise anatoomia õppetooli assistent
  • Dr Kristel Ehala-Aleksejev- TÜ Kliinikumi sisehaiguste arst ja toitumisspetsialist
  • Toitainete allikad toidus, lisaained ja toidulisandid.
  • Siret Saarsalu- kutsetunnistusega toitumisterapeut Nutrilligent OÜ-s ja TÜ Kliinikumi Geneetikakeskuses ning Rahvatervise Akadeemia asutaja
  • Sirje Vaask- Tallinna Ülikooli õppejuht
  • Mati Arend- TÜ Kliinikumi füsioterapeut ja TÜ Sporditeaduste ja Füsioteraapia instituudi õppejõud
  • Ülle Hõbemägi- toitumisterapeut ja koolitaja
  • Bianka Peetson, TÜ Kliinikumi Naistekliiniku ja Tartu Seksuaaltervise Kliiniku ämmaemand ja toitumisnõustaja
  • jt

  Koolitajad peavad omama kõrgharidust, töökogemust õpetataval erialal ja soovituslikult täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitajate kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda SIIN.

  Õpikeskkonna kirjeldus:

  Õpe toimub Tallinnas, RA Koolitused õppeklassis. Õppeklass on varustatud tänapäevaste koolitusvahendite (pabertahvel, projektor, ekraan) ning vajaliku mööbliga, lisaks on olemas kööginurk kohvipauside tegemiseks ning õppe praktiliste tööde läbi viimiseks. Kursusel on võimalus kasutada toimivat internetiühendust.

  Õppematerjalide loend:

  Koolitusel osalejad saavad paberkujul või digitaalsed jaotusmaterjalid ja soovitusliku kirjanduse loetelu, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppekavale. Kursusel osalejatelt eeldatakse kodutööde tegemiseks arvuti kasutamise võimalust.

  Õpingute alustamise tingimused:
  • Registreerimisvormi täitmine.
  • Keskharidust tõendava dokumendi koopia esitamine.
  • Avalduse esitamine koos motivatsioonikirja ja eluloo kirjeldusega.
  • Sisseastumisvestlusel osalemine (vajadusel).
  • Koolituslepingu sõlmimine.

  Järgmine I mooduli kursus alustab 21. oktoobril 2016 Tallinnas.

  Toimumisajad:
  21.-22. oktoober 2016
  11.-12. november 2016
  9.-10. detsember 2016
  6.-7. jaanuar 2017
  10.-11. veebruar 2017
  10.-12. märts 2017
  7.-8. aprill 2017
  21. aprill 2017
  5.-6. mai 2017
  19. mai 2017
  9.-10. juuni 2017
  25.-26. august 2017
  6. oktoober 2017

  Õppemaks:

  Esimese mooduli hind (koos loengumaterjalide, eksami ettevalmistuse ja vastuvõtmise ning seminaritöö juhendamise ja hindamisega) on 2400 eurot (tasumisega ühes osas) või 215 eurot kuus (12 kuud). Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve alusel või maksegraafiku alusel.

  Koolitusele registreerumise tähtaeg on 9. oktoober või kuni vabu kohti jätkub.

  Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%. Rahvatervise Akadeemia (Nutrilligent OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

  Õppemaksu tagastamise alused ja kord: loe siit.

  Kooli lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

  Lõpetamise tingimuseks on vastavalt hindamiskriteeriumitele sooritatud lõpueksam ja seminaritöö. Õpilane lubatakse lõpueksamile ja seminaritöö kaitsmisele, kui ta on osalenud vähemalt 80 % auditoorses töös, sooritanud õppeainete juurde kuuluvad kodutööd ja vahearvestused ning täitnud koolituslepingust tulenevad kohustused. Vahearvestuste, lõpueksami ja seminaritöö positiivseks soorituseks peab saama vähemalt 75% punktidest.

  Õpiväljundid omandanud ja lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastatakse tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutamisel, kuid õppetööst osa võtmisel väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

  II moodulisse astumise eelduseks on I mooduli edukas lõpetamine.

  Järgmine kursus sügis 2017-suvi 2018

  Lisainformatsioon:

  Siret Saarsalu, siret@nutrilligent.ee, +372 5557 4423

  Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 152510