Teele Tiidt

Teele Tiidt

Toitumisnõustaja

Toitumiskäitumine ja -harjumused on minu arengus ja kasvamises olnud episoodiliselt suurendatud tähelepanu all. Toitumise olulisust hakkasin teadvustama rohkem noorsportlasena, mil märkasin lisaks treeningutele, taastumisele ja psühholoogilisele ettevalmistusele ka tarbitava toidu rolli sportlikus soorituses. Üha rohkem kinnistas end teadmine, et inimene on tervik ning tervislik seisund on otseselt seotud füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaoluga.

Soovist inimese olemust lähemalt tundma õppida jätkasin haridusteed Tartu Ülikooli eripedagoogika erialal ning seejärel töötasin aastaid väikelastega. Selle aja jooksul märkasin palju seoseid toitumise, füüsilise ja vaimse tervise vahel, mida kinnitab ka teadus. Tundsin üha kasvavat huvi tervise- ja toitumisvaldkonna vastu ning asusin õppima Globaalset Toitumist ja Tervist Kopenhaageni Ülikooli Kolledžis. Antud õpingud on toonud palju lisateadmisi ja kogemusi, kinnitades toidu ja aktiivse eluviisi seost heaolu ja tervisega.

Tervisekäitumist mõjutavad suuresti teadmised, harjumused ja suhe toiduga, mistõttu pean oluliseks personaalset lähenemist. Tervislike eluviiside rakendamiseks on vajalik tahe, aga ka väline tugi, mis toetaks eesmärkide saavutamist. Nõustamine on võimalus enda senise tegevuse hindamiseks ja enesest lähtuvate muudatuste elluviimiseks, milles aitan Sind meeleldi.

Minu suur kirg spordi vastu ei ole aga kuhugi kadunud ning seetõttu olen ka spetsialiseerunud sportlaste toitumisele. Toitumine on eduka soorituse üks põhikomponentidest – keha maksimaalseks ettevalmistamiseks võistlusteks on toitumisel oluline roll nii sportimisel kui treeningute välisel ajal. Aitan leida sooritust toetava tasakaalu toidulaual, et maksimeerida Sinu eesmärkide saavutamist.

Teen individuaalseid konsultatsioone Tallinnas.