Toitumisnõustaja

Kärt Jalajas

Kutsetunnistusega toitumisnõustaja

Inimese tervis ja füüsiline heaolu hakkasid mind paeluma juba keskkooli päevil. Nii oligi minu edasine haridustee seotud inimorganismi tundmaõppimisega ja karjäärivalik suunatud liikumise valdkonda. Asusin õppima Tallinna Ülikooli kehakultuuri teaduskonda ja paralleelselt õpingutega koolitasin ennast aeroobika ja rühmatreeningute treeneriks. Kõikide teadmiste ja oskuste praktiseerimist alustasin koheselt ka treeneritöös nii laste kui täiskasvanutega. Üheks oluliseks etapiks oma professionaalses arengus pean ma aga spordiklubi juhi tööd, mille kaudu õppisin lähemalt tundma liikumist harrastavate inimeste käitumismustreid, liikumisharjumuse ja elustiili kujundamisprotsesse üldisemalt ning ka selle elu osa murekohti.

Nüüdseks olen lõpetanud magistrantuuri kehakultuuri õpetaja erialal ja oman aastatepikkust treeneritöö kogemust. Minu jaoks on iseenesestmõistetav, et terve ja rahuloleva inimese taga peituvad tervist toetav eluviis ja liikumisharjumused. Üha enam kasvas minus aga teadmine, et ka see, millised on meie söömisharjumused ja millest koosneb meie toidulaud, on heaolu tagamiseks sama olulised. Nii suundusingi õppima Rahvatervise Akadeemiasse, läbisin toitumis- ja terviseteraapia õppes toitumisnõustamise eriala ning jätkan õpinguid toitumisteraapia õppes. Oman toitumisnõustaja 5. taseme kutsekvalifikatsiooni.

Olen veendunud, et tervis on suuresti meie endi juhtimise all ja valikutest märkimisväärselt mõjutatud. Pean väga oluliseks oma keha tundmaõppimist ja sealt tulevate signaalide kuulamist- just nii saab teha enda jaoks need parimad otsused!

Olen igati abiks personaalsel nõustamisel, kui oled kaotanud tähelepanu oma keha ja toitumisharjumuste üle. Viin rõõmuga läbi toitumis- ja liikumisalaseid töötubasid, et süstida energiat ja tahet enda keha eest hoolitsemiseks.

Olles nüüdseks ka kahe lapse ema, näen, milliseid murekohti võib ette tulla laste toitumiskäitumises. Oskan toetada vanemaid laste söömisharjumuste kujundamisel ja anda häid nippe terve pere toitumise täisväärtuslikumaks muutmisel.

Spetsialiseerunud olen rasedate, imikute, laste ja sportlaste toitumisele, kuid rõõmuga abistan ka teise valdkonna küsimuste korral. Vastuvõtte teen Tallinnas.