Meeskond

Siret Saarsalu, toitumisterapeut:

Loodusteadused ja toitumisega seotud küsimused on mulle alati huvi pakkunud. Õpinguid alustasin Tartu Ülikoolis keemia vallas, kuna sellist eriala nagu toitumisteadused Eestis ei leidunud. Magistrantuuris orgaanilisele keemiale spetsialiseerudes ja erinevaid praktikaid läbides mõistsin, et ma ei soovi olla üks lüli farmaatsiatööstusest.

Tasakaalustatud toitumine võimaldab haigustele ja inimese tervisele läheneda hoopis teisest aspektist kui ravimid. Otsustasin teha kannapöörde ja asusin Hohenheim-i Ülikoolis (Saksamaal) õppima toitumismeditsiini. Lisaks täiendasin end ülikoolis ETH Zürich (Šveitsis), kus oli võimalik spetsialiseeruda ka sporditoitumisele. Magistritöö raames viisin läbi riikliku epidemioloogilise uuringu, mille käigus analüüsisin Šveitsi koolilaste ülekaalulisuse esinemissagedust ja selle võimalikke riskitegureid. Alates 2016. aasta aprillist oman esimesena riiklikku toitumisterapeudi kutsetunnistust.

Hetkel töötan toitumisterapeudina, tegelen aktiivselt harrastus- ja tippsportlaste toitumisnõustamisega ning viin läbi toitumisalaseid koolitusi ja töötubasid (Rahvatervise Akadeemia). Nüüdseks võin öelda, et olen leidnud elukutse, mis on minu jaoks nii töö kui ka hobi. Kõige meelsamini jagan oma teadmisi läbi koolituste, mistõttu 2015. aastal omandasin täiskasvanute koolitaja kutse (tase 7).

Osalise koormusega töötan toitumisterapeudina ka SA TÜ Kliinikumi Ühendlabori Geneetikakeskuses ning olen osalenud erinevates toitumisvaldkonnaga seotud projektides (Eesti Haigekassa, TAI).

Lisaks teadmistele toitumise vallas oman ka sõudespordi kogemust. Olen edukalt võistelnud nii Eestis kui välismaal ning sport on jätkuvalt minu aktiivse eluviisi üheks osaks. Omandatud teadmised sporditoitumise vallas olen loomulikult ka enda heaks tööle pannud.

Võta meiega ühendust ning me aitame sul leida tervise ja sära!

Ilmunud artiklid:

Saarsalu, S. Lubatud doping- toidud, mis tõstavad füüsilist võimekust. Tervis Pluss- START, kevad 2016.
Kaju, H. Mida teeb toitumisterapeut geneetikakeskuses? Kliinikumi Leht 2016. Loe siit!
Murer, S. M.; Saarsalu, S.; Zimmermann, J.; Aeberli, I. Risk factors for overweight and obesity in Swiss primary school children: results from a representative national survey. Eur J Nutr. 2016, 55, 621-9.
Saarsalu, S. Lubatud doping. Tervis Pluss 2015, 07, 72-75. Loe siit!
Saarsalu, S. Meie toit: väiksed trikid, väiksed nipid. Tervis Pluss 2015, 01, 29-33. Loe siit!
Saarsalu, S. Elu ilma süsivesikuteta? Tervis Pluss 2014, 09, 54-57. Loe siit!
Tammela, A. Tervisesportlane võiks olla toidulisanditega ettevaatlik. Pärnu Postimees 19. juuli 2014. Loe siit!
Murer, S. B.; Saarsalu, S.; Zimmermann, M. B.; Aeberli, I. Pediatric adiposity stabilized in Switzerland between 1999 and 2012. European Journal of Nutrition 2014, 53, 865-75.
Saarsalu, S. Nälgib, aga ikka paksuke. Tervis Pluss 2014, 03, 58-60. Loe siit!
Kivilo-Paas, E. Kellele lüüakse söögikella? Tervis Pluss 2014, 02, 70-73. Loe siit!
Aunapu, L. Kas küllastunud rasvad on kahjulikud?. Tervis Pluss 2014, 01, 64-65. Loe siit!
Saarsalu, S. Mida on vaja teada karastus-, energia- ja spordijookidest. Toitumisteraapia 2013, 9, 13-15.
Saarsalu, S. Talvine diiva D. Tervis Pluss 2013, 12, 40-42. Loe siit!
Saarsalu, S. Toiduvaliku mõju unehormooni tootmisele. Toitumisteraapia 2013, 8, 18-19.
Saarsalu, S. Laste ja noorukite ülekaalulisuse ennetamine. Toitumisteraapia 2013, 7, 7-8.
Eesmaa, P. Kas spordisöök parandab võimekust? Tervis Pluss 2013, 06, 69.
Widhalm, M.; Abraham, M.; Arion, V. B.; Saarsalu, S.; Maeorg, U. A Modular Approach to a New Class of Phosphinohydrazones and Their Use in Asymmetric Allylic Alkylation Reactions. Tetrahedron: Asymmetry 2010, 21, 1971-82.

Tuuli Taimur, toitumisnõustaja:

Olen õppinud keskkonnateadust ning oman loodusteaduste magistrikraadi. Õppides ja töötades keskkonnaspetsialistina keskendusin ma väliskeskkonna ja inimeste vahelistele suhetele ja sellele, kuidas meid ümbritsev keskkond mõjutab inimese heaolu. Peale laste sündi hakkas mind huvitama, kuidas inimene ise enda heaolu ja enesetunnet mõjutab ning jõudsin arusaamisele, et meie toitumine, füüsiline aktiivsus ning mõttemaailm on kõige aluseks, aidates meil püsida terve ja energilisena.

Olen lõpetanud Annely Sootsi Tervisekooli toitumisnõustaja täiendkoolituse ning õpin TÜ rahvatervise magistriõppes. Olen täiendanud end erinevatel koolitustel ja kursustel ning oman toitumisnõustaja (tase 5) ja andragoogi kutset (tase 5). Täiendan end pidevalt erinevatel koolitustel ning hoian end kursis tõenduspõhiste uuringutega, sest toitumisnõustamine ei ole ala, kus piisab kunagi selgeksõpitud tõdetest.

Viin läbi individuaalseid konsultatsioone, koostan toitumiskavasid ning korraldan erinevaid töötubasid ja koolitusi nii lastele, täiskasvanutele kui ka kollektiividele.

Usun sellesse, et hea tervise ja enesetunde üheks alustalaks on täisväärtuslik toit. Aitan hea meelega Teidki tervisliku toitumise nõuannete jälgimisel ja harjumuste muutmisel, et sellest kujuneks Teie elustiil!

Ilmunud artiklid:

Taimur, T. Toiduvalik päästab hambaarsti käest. Tervis Pluss 2015, 11, 45-47. Loe siit!
Taimur, T. Mürgine argipäev. Tervis Pluss 2015, 08, 42-45. Loe siit!
Taimur, T. Söö tselluliit ära! Tervis Pluss 2015, 06, 14-16. Loe siit!
Taimur, T. Väega taimed taldrikule. Tervis Pluss 2015, 06, 60-42. Loe siit!

Tuuli Taimur

Toitumisnõustaja

Annely Sootsi Tervisekool

Kärt Jalajas, toitumisnõustaja:

Inimese tervis ja füüsiline heaolu hakkasid mind paeluma juba keskkooli päevil. Nii oligi minu edasine haridustee seotud inimorganismi tundmaõppimisega ja karjäärivalik suunatud liikumise valdkonda. Asusin õppima Tallinna Ülikooli kehakultuuri teaduskonda ja paralleelselt õpingutega koolitasin ennast aeroobika ja rühmatreeningute treeneriks. Kõikide teadmiste ja oskuste praktiseerimist alustasin koheselt ka treeneritöös nii laste kui täiskasvanutega. Üheks oluliseks etapiks oma professionaalses arengus pean ma aga spordiklubi juhi tööd, mille kaudu õppisin lähemalt tundma liikumist harrastavate inimeste käitumismustreid, liikumisharjumuse ja elustiili kujundamisprotsesse üldisemalt ja ka selle elu osa murekohti.

Nüüdseks olen lõpetanud magistrantuuri kehakultuuri õpetaja erialal ja oman treenerina 5. taseme kutsekvalifikatsiooni. Minu jaoks on iseenesestmõistetav, et terve ja rahuloleva inimese taga peituvad tervist toetav eluviis ja liikumisharjumused. Üha enam ja enam kasvas minus aga teadmine, et ka see, millised on meie söömisharjumused ja millest koosneb meie toidulaud, on heaolu ja õnne tagamiseks sama olulised. Nii suundusingi õppima Rahvatervise Akadeemiasse ja läbisin toitumis- ja terviseteraapia õppes toitumisnõustamise eriala.

Olen veendunud, et tervis on suuresti meie endi juhtimise all ja valikutest märkimisväärselt mõjutatud. Pean väga oluliseks oma keha tundmaõppimist ja sealt tulevate signaalide kuulamist- just nii saab teha enda jaoks need parimad otsused!

Olen igati abiks ja toeks personaalsel nõustamisel, kui Sa tunned, et oled kaotanud tähelepanu oma keha ja toitumisharjumuste üle. Viin rõõmuga läbi ka toitumis- ja liikumisalaseid töötubasid, et süstida energiat ja tahet enda keha eest hoolitsemiseks.

Kärt Jalajas

Toitumisnõustaja

Rahvatervise Akadeemia